Úvod

phpMyAdmin is a free software tool written in PHP that is intended to handle the administration of a MySQL or MariaDB database server. You can use phpMyAdmin to perform most administration tasks, including creating a database, running queries, and adding user accounts.

Podporované vlastnosti

V současné době phpMyAdmin umí:

 • create, browse, edit, and drop databases, tables, views, columns, and indexes
 • zobrazit více sad výsledků získaných z dotazů nebo uložených procedur
 • vytváření, kopírování, rušení (zahození), přejmenování a změny databází, tabulek, sloupců a indexů
 • údržba serveru, databází a tabulek s návrhy na konfiguraci serveru
 • provádění, úpravy a přidávání do záložek jakéhokoli SQL výrazu včetně dávkových příkazů
 • nahrání textových souborů do tabulek
 • vytváření [1] a načítání záloh tabulek
 • export [1] dat do různých formátů: CSV, XML, PDF, ISO/IEC 26300 - OpenDocument Text a Tabulky, Microsoft Word 2000 a LATEX
 • importovat data a MySQL strukturu ze sešitů OpenDocument, i XML, CSV, nebo SQL souborů
 • administrace více serverů
 • add, edit, and remove MySQL user accounts and privileges
 • kontrola referenční integrity v MyISAM tabulkách
 • použití „Query-by-example (QBE)“ (dotaz-podle-vzoru), vytváří komplexní dotazy s automatickým propojením požadovaných tabulek
 • vytvořit PDF grafiku z vašeho návrhu databáze
 • hledání globálně v databázi nebo v její části
 • převede uložená data do jiného formátu za použití předdefinovaných funkcí, jako zobrazení BLOB-dat jako obrázku nebo odkazu pro stažení
 • sledování změn databází, tabulek a pohledů
 • podporuje InnoDB tabulky a cizí klíče
 • podporuje mysqli, vylepšené rozšíření pro MySQL, viz 1.17 Which Database versions does phpMyAdmin support?
 • vytvářet, upravovat, volat, exportovat a mazat uložené procedury a funkce
 • vytvářet, upravovat, exportovat a odstranit události a spouště
 • komunikuje v 80 různých jazycích

Klávesové zkratky

V současné době phpMyAdmin umí tyto zkratky:

 • k - Zobrazení konzole
 • h - přejít na domovskou stránku
 • s - Otevřít nastavení
 • d + s - přejít na strukturu databáze (Pokud jste v databázi souvisejících stránek)
 • d + f - Hledat databázi (Pokud jste v databázi souvisejících stránek)
 • t + s - Jít do struktury tabulky (Pokud jste v tabulce související stránky)
 • t + f - Search table (Provided you are in table related page)
 • backspace - Takes you to older page.

Pár slov o uživatelích

Mnoho lidí má těžkosti s porozuměním konceptu správy uživatelů s ohledem na phpMyAdmin. Když se uživatel přihlásí do phpMyAdmin, tak je jeho jméno a heslo předáno ke zpracování přímo databázi MySQL. phpMyAdmin nevytváří svůj seznam uživatelů (další který by povoloval manipulaci s informacemi o uživatelích v MySQL) všichni uživatelé musí být platnými uživateli MySQL.

Poznámky

[1](1, 2) phpMyAdmin umí komprimovat (do formátů Zip nebo GZip RFC 1952) výpisy a CSV exporty pokud máte PHP s podporou Zlib (--with-zlib). Podpora může vyžadovat i změny v php.ini.