Úvod

phpMyAdmin může řídit celý MySQL server (potřebuje práva super-uživatele) stejně tak dobře jako i jednotlivou databázi. Pro vykonání řídících akcí na jednotlivé databázi musí být řádně nastaven MySQL uživatel který má oprávnění pro čtení/zápis na požadované databázi. Jak nastavit tohoto uživatele najdete v příslušné části v manuálu MySQL.

Podporované vlastnosti

V současné době phpMyAdmin umí:

 • procházet a rušit databáze, tabulky, pohledy, sloupce a indexy

 • zobrazit více sad výsledků získaných z dotazů nebo uložených procedur

 • vytváření, kopírování, rušení (zahození), přejmenování a změny databází, tabulek, sloupců a indexů

 • údržba serveru, databází a tabulek s návrhy na konfiguraci serveru

 • provádění, úpravy a přidávání do záložek jakéhokoli SQL výrazu včetně dávkových příkazů

 • nahrání textových souborů do tabulek

 • vytváření [1] a načítání záloh tabulek

 • export [1] dat do různých formátů: CSV, XML, PDF, ISO/IEC 26300 - OpenDocument Text a Tabulky, Microsoft Word 2000 a LATEX

 • importovat data a MySQL strukturu ze sešitů OpenDocument, i XML, CSV, nebo SQL souborů

 • administrace více serverů

 • řízení MySQL uživatelů a jejich oprávnění

 • kontrola referenční integrity v MyISAM tabulkách

 • použití “Query-by-example (QBE)” (dotaz-podle-vzoru), vytváří komplexní dotazy s automatickým propojením požadovaných tabulek

 • vytvořit PDF grafiku z vašeho návrhu databáze

 • hledání globálně v databázi nebo v její části

 • převede uložená data do jiného formátu za použití předdefinovaných funkcí, jako zobrazení BLOB-dat jako obrázku nebo odkazu pro stažení

 • sledování změn databází, tabulek a pohledů

 • podporuje InnoDB tabulky a cizí klíče

 • podporuje mysqli, vylepšené rozšíření pro MySQL, viz 1.17 Which Database versions does phpMyAdmin support?

 • vytvářet, upravovat, volat, exportovat a mazat uložené procedury a funkce

 • vytvářet, upravovat, exportovat a odstranit události a spouště

 • komunikuje v 80 různých jazycích

Klávesové zkratky

V současné době phpMyAdmin umí tyto zkratky:

 • k - Zobrazení konzole

 • h - přejít na domovskou stránku

 • s - Otevřít nastavení

 • d + s - přejít na strukturu databáze (Pokud jste v databázi souvisejících stránek)

 • d + f - Hledat databázi (Pokud jste v databázi souvisejících stránek)

 • t + s - Jít do struktury tabulky (Pokud jste v tabulce související stránky)

 • t + f - Search table (Provided you are in table related page)
 • backspace - Takes you to older page.

Pár slov o uživatelích

Mnoho lidí má těžkosti s porozuměním konceptu správy uživatelů s ohledem na phpMyAdmin. Když se uživatel přihlásí do phpMyAdmin, tak je jeho jméno a heslo předáno ke zpracování přímo databázi MySQL. phpMyAdmin nevytváří svůj seznam uživatelů (další který by povoloval manipulaci s informacemi o uživatelích v MySQL) všichni uživatelé musí být platnými uživateli MySQL.

Poznámky

[1](1, 2)

phpMyAdmin umí komprimovat (do formátů Zip nebo GZip RFC 1952) výpisy a CSV exporty pokud máte PHP s podporou Zlib (--with-zlib). Podpora může vyžadovat i změny v php.ini.